Publikace byla vydána k desetiletému výročí založení organizace Syrakus za autorské
podpory jejich členů.

Publikaci lze zakoupit v Hornickém muzeu Příbram nebo ji lze objednat u naší organizace.
Objednávku knihy je možné realizovat formou e-mailu archeologie@syrakus.org
V případě zasílání poštou si organizace účtuje poštovné a balné.

Tajemství pod povrchem náměstí T.G.M. v Příbrami, M.Pokorný a kol.; Syrakus, z.s., 
87 s., křídový papír, barevné fotografie a obrázky, angl. úvod, cena: 132,-Kč