Publikace byla vydána k desetiletému výročí založení organizace Syrakus za autorské podpory jejich členů, kterým děkujeme za spolupráci. Vydání je k dispozici v sídle organizace nebo k vypůjčení v Národní knihovně ČR nebo Městské knihovně v Praze.

 

Tajemství pod povrchem náměstí T.G.M. v Příbrami, M. Pokorný a kol.; Syrakus, z.s., 87 s., křídový papír, barevné fotografie a obrázky, angl. úvod, cena: 132,-Kč