Publikace byla vydána k desetiletému výročí založení organizace Syrakus za autorské
podpory jejich členů, kterým děkujeme za spolupráci.

Publikaci lze zakoupit v Hornickém muzeu Příbram, nebo si ji můžete objednat u naší
organizace. Objednávku knihy je možné realizovat formou e-mailu archeologie@syrakus.org
V případě zaslání poštou si organizace účtuje poštovné a balné.
 

Tajemství pod povrchem náměstí T.G.M. v Příbrami, M.Pokorný a kol.; Syrakus, z.s., 
87 s., křídový papír, barevné fotografie a obrázky, angl. úvod, cena: 132,-Kč