Památková péče je ochrana kulturního dědictví, zachování vybraných staveb. V širším významu se pak jedná o snahu o její zachování, a to nejen kulturních, ale i přírodních památek. I proto vám budeme nápomocni, jakým způsobem provádět výstavbu nebo opravu staveb, aby byly zachovány všechny hodnoty památek, poradíme jak postupovat ve stavebním řízení. K tomu je nutná kvalitní dokumentace, fotografie či výkresy odpovídající skutečnosti.