ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Hvožďany 2021              

V lednových dnech roku 2021 se realizovala rekonstrukce části elektrické sítě v obci Hvožďany (okres Příbram). Zasaženy byly pozemky při parcelních číslech 1339/1, 98/1, 98/3, 75/5, 75/7 tj. u budov s popisným číslem 6 a 11, čili v okolí bývalé tvrze, památkově chráněném objektu pod rejstříkovým číslem 35794/2-2920 založeném v polovině 16. století na místě „staré“ tvrze z 14. století.

Jediným výsledkem bádání na tomto místě nebyl nález základů „staré“ tvrze či jiných archeologických situací z dávných let, ale pouzdro od plynové masky německého Wehrmachtu GM 38 z období II. světové války v neutěšeném stavu.

Obal plynové masky GM 38 z obce Hvožďany..JPG

Obal plynové masky GM 38 z obce Hvožďany

                                                                            

© Syrakus 2022