ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Poříčí nad Sázavou 2021              

Podobně jako v předchozích případech i v obci Poříčí nad Sázavou, v okrese Benešov došlo k modernizaci elektrické sítě. Tato obec je známá zejména díky dvěma románským kostelům sv. Havla a sv. Petra a Pavla.

Prvně jmenovaný pak byl později upraven do barokní podoby a v jeho blízkosti, u brodu přes řeku Sázavu, kde se v květnu 1420 odehrála vítězná bitva mezi husitskými bojovníky v čele s Janem Žižkou spěchajícími na pomoc obležené Praze a katolickými pány z Dubé a Šternberka.

Druhý jmenovaný kostel sv. Petra a Pavla se nachází ve své původní románské podobě a patří mezi nejzachovalejší stavby z tohoto období. Samotný kostel byl patrně součástí velmožského dvorce, stojícího při severním boku svatyně. Naopak naproti západní straně věže bylo nalezeno raně slovanské sídliště značně zdevastované výstavbou místního obchodu z 20. století.

V ulicích Pavlíková (parc.č.3057/1, Strmá (parc.č.723/6), Lipová (parc.č.649/3), Potoční (parc.č.3032/4-5), Sportovní (parc.č.3045/1) byly vedeny výkopové práce při kterých byly zajištěny tři kovové předměty (novodobé), jednalo se o minci prvorepublikového 20ti haléře a dva nože. Menší, zavírací o celkové délce 17,5 cm v otevřeném stavu s kostěnými prvky a větší, patrně porcovací s délkou téměř 40 cm.

 Kovové předměty z výkopů v obci Poříčí n.S..JPG

Kovové předměty z výkopů v obci Poříčí nad Sázavou

                                                                            

© Syrakus 2022