ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Nižbor 2021              

Během léta byla realizována elektro přípojka v obci Nižbor (okres Beroun) při parcelním čísle 136/1 v bezprostřední blízkosti bývalého královského hradu založeném ve 13. století Přemyslem Otakarem II., pod původním názvem Miesenburg. Jenž byl v 17. stoletím upravený do renesančního slohu, a poté přestavěný do současné podoby barokního zámku. 

Při důkladném ohledání výkopu bylo nalezeno sedm fragmentů různobarevně glazované keramiky zařaditelných do období novověku. Pravděpodobně se jedná o odpad získaný při několika přestavbách objektu, neboť ve výkopu nebyl nalezen žádný prokazatelný archeologický objekt.

Fragmenty keramiky nalezené u hradu Nižbor.JPG

Fragmenty keramiky nalezené u hradu Nižbor

                                                                            

© Syrakus 2022