ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Mšeno 2014

Na podzim roku 2013 byly zahájeny přípravné práce na revitalizaci ulic Boleslavská a Hlovecká v obci Mšeno (okr. Mělník), vyvrcholením této akce byl záchranný archeologický výzkum v létě roku 2014.

Při něm bylo zdokumentováno celkem 30 objektů. Za zmínku stojí především část stavení (obj. 1, 3, 13), vykazující prvky vyhořelého objektu, jediný z plochy. Zde bylo nalezeno velké množství struskovitého materiálu a kostí hospodářských zvířat. Jednalo se patrně o poslední zbytky zástavby po fatálních požárech, které sužovaly po řadu let toto město. Významným nálezem byly zbytky kamenného zdiva (obj. 10, 11, 12c-d), tvořeného především dostupným vápencem. Ty byly doplněny kamennou podlahou (oblázky křemene). Jednalo se o zbytky dvou venkovských stavení, ležících na okraji zástavby. Mimo úlomků keramiky zde bylo nalezeno i několik mincí, které mohou pomoci při dataci objektu.

Základy tohoto stavení porušily další významný nález (obj.12a-b), kde byla nalezena kolekce úlomků středověkých kachlů. Na rozdíl od novověkého stáří ostatních objektů, jedná se v tomto případě o nález z dob husitských válek neboť vyobrazeným motivem, je zde jakási karikatura církevního hodnostáře vyobrazeného jako ďábla.

 Gotické kachle

 

© Syrakus 2015