ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Příbram 2014 Zámeček-Ernestinum

V májových dnech roku 2014 byl vyvolán záchranný archeologický výzkum v obci Příbram. Jednalo se o zjištění stratigrafických poměrů při stěnách Zámečku-Ernestinum, kde měla proběhnout částečná rekonstrukce, a to pomocí průzkumných sond.

Celkem byla v okolí vyhloubena trojice sond. První byla okamžitě zaplavena podzemní vodou, díky dřívějšímu narušení podzemního koryta potoka. Zde byl nalezen pouze komunální odpad, zahrnutí zeminou. V další sondě již byly nalezeny úlomky keramiky a zvířecích kostí, jejichž datace spadá do poloviny 15. století až po novověk.

Při hloubení poslední sondy došlo ke zjištění, že zde byl proveden neohlášený zásah při pokládce současného vodovodního potrubí a okolí zničeno. Bohužel zde nebyl nalezen žádný nálezový materiál, pouze mezi oběma sondami bylo nalezeno několik keramických úlomků, což pouze naší domněnku o zničeném okolí potvrzuje.

 Průzkumná sonda

 

© Syrakus 2015