ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Odolená Voda 2014

Na základě několikaletého pozorování domnělého hradiště, proběhl jeho průzkum při obci Odolená Voda. Jednalo se o terénní pozorování, geodetické zaměření, doplněné detektorovým a geofyzikálním průzkumem. Výsledkem tohoto snažení byl nález několika kovových předmětů pocházejících z 20. století. Jednalo se několik mincí (1962-1997), kovových úlomků a knoflíků.

Bohužel ani výsledky geofyzikálního průzkumu nepřinesly očekávané výsledky, byl odhalen na povrchu neoprávněný zřetelný zásah, o jehož původu lze pouze spekulovat.

Z výsledků je zřejmé, že pokud zde neproběhne regulérní archeologický výzkum, zůstane datace a význam domnělého hradiště bohužel pouze v rovině úvah. 

    

                                 Plán hradiště

 

© Syrakus 2015