ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Obořiště 2014

Koncem roku 2014 proběhla další etapa odvodňování zdí kostela sv. Josefa v obci Obořiště. Při první etapě nedošlo k nálezu žádné pozitivní archeologické situace.

Proto bylo poněkud překvapením, když byla nalezena mimo areál část lidských ostatků. Přestože došlo k porušení těchto ostatků (část kyčelní a dolních končetin), byl tento nález velmi významný.

                            Detail kostrového pohřbu

V okolí byly nalezeny úlomky keramiky, části zetleného dřeva a kovové hřeby z rakve či truhly, v níž byl nebožtík pochován. Pod úrovní tohoto pohřbu byly nalezeny nové zbytky dřeva, což naznačovalo, že by se mohlo jednat o další rakev. Vzhledem k tomu, že ta byla pod úrovní zkoumané hloubky a proto nemohlo dojít k jejímu zničení, byl tento nález ponechán na svém místě.

Nejstarší úlomky keramiky jsou datovány do 14. století, pohřeb pak do let 1681-1786, kdy byl místní hřbitov užíván.

      

 

© Syrakus 2015