ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Dubenec 2015

Na jaře roku 2015 byla započata stavba dálničního uzlu při silnici R4 Praha-Strakonice, který má sloužit zároveň jako obchvat obce Dubenec. Na základě studie, situačního plánu byl vyvolán archeologický výzkum za účelem sledování archeologických situací v průběhu pozemních prací.

Ještě před zahájením skrývek proběhl na dotčených parcelách průzkum detektorem kovů s členy SHZH-Sdružení hledačů ztracené historie, o.s. Touto metodou bylo dále zajištěno několik olověných kulí do mušket, bronzová přezka do opasku, sada mincí z let 1800 do současnosti, několik kusů knoflíků a olověných pečetí.

 Předměty získané pomocí detekce kovů

V průběhu následného terénního sledování nedošlo k žádnému zjištění archeologické situace, přestože v minulosti v okolí obce Dubenec k těmto zjištěním docházelo.

Další zajímavým činem bylo stěhování pomníčků a křížků, které se nacházely v trase budované komunikace. Při realizaci této činnosti bylo zjištěno, že tyto „stavby“ mají pouze symbolickou funkci, neboť po jejich odstranění a přesunu na místo mimo trasu komunikace, nedošlo k žádnému nálezu archeologické, historické či antropologické hodnoty.

                             Stěhování pomníčků                                   

                                           

© Syrakus 2016