ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Jesenice 2015

V průběhu roku 2015 proběhla další etapa modernizace kanalizační sítě v obci Jesenice. Jednalo se o ulici Hradní, která lemuje severní okraj obce. Při sledování výkopů sice nedošlo k nálezu žádné archeologické situace, ale pouze k nálezu důlního díla, doprovázeného nálezy archeologické povahy.

Práce s detektorem kovů

Nad funkcí a stářím tohoto díla lze jen spekulovat. Díky zatopení a havarijnímu stavu (propadlá část vozovky) totiž nemohlo dojít k podrobné dokumentaci a průzkumu díla. Jednou z metod použitých v těchto nebezpečných podmínkách byl nedestruktivní průzkum pomocí detektorů kovů členem Sdružení hledačů ztracené historie, o.s. Bohužel tímto způsobem nebyl zajištěn žádný nálezový materiál.

Přesto bylo zajištěno několik vzorků kalů, které byly následně proplaveny. Výsledkem pak bylo nevelké množství úlomků keramických střepů, z nichž nejstarší lze zařadit do konce 15. století. Soubor tvořily i mladší kusy z období 16. až 19. století.                                                                                        

© Syrakus 2016