ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Ostrov 2015

Na konci loňského roku byla realizována modernizace sítí v obci Ostrov u Tochovic. Stavba svým rozsahem pokryla především hlavní cesty obce. Při kontrole výkopů došlo ke zjištění archeologické situace v prostoru místního náměstí, které slouží v současnosti jako dětské hřiště a odpočinková zóna.

Jednalo se o několik destrukcí kamenných a cihlovokamenných zdí s doprovodným zásypovým materiálem v nadmořské výšce 501,2 m n.m. Ten byl tvořen směsí okrovohnědé písčité hlíny s kameny, prejzy a maltou. Doprovodný nálezový materiál nebyl v této části výkopu nalezen.

Profil s destrukcí zdi

Přestože byl vytěžený materiál ze všech výkopů důkladně prohlédnut, nebyl mimo jednoho kusu keramického úlomku nalezen žádný historicky zajímavý předmět. Zmíněný úlomek keramiky lze popsat jako tlustostěnnou keramiku s vysokým obsahem slídy doplněnou dekorativní linkou. Stáří tohoto úlomku spadá do období středověku, lze tedy konstatovat, že se zmíněný kus dostal do výkopu druhotnou cestou, neboť v téže sondě bylo nalezeno i množství soudobého stavebního materiálu.

                                                                              

© Syrakus 2016