ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Ostrov u Bohdanče 2016

Na počátku roku 2016 byla v obci Ostrov u Bohdanče zahájena rekonstrukce elektrických sítí. Výkopy byly vedeny při místních komunikacích a vyňata byla pouze parcela bývalého zámku, na které již tato činnost proběhla v minulosti, během celkové revitalizace nemovitosti a její zahrady.

Při severní části obce cca 10m od východní zdi zámecké zahrady byl zjištěn v profilu výkopu nemovitý objekt.  Jedná se patrně o torzo domu č. 13 při parcelním čísle 6, který je rovněž patrný z archivních map 19. století. 

Objekt v profilu

Na profilech jsou zřetelné kulturní vrstvy spolu s destrukcemi zdi. V průběhu terénních výjezdů bylo dále nalezeno několik kusů předmětů historické povahy. Jedná se zejména o keramické úlomky nádob, kachlů a nepatrné množství zvířecích kostí. Datace těchto předmětů je velice rozmanitá a pohybuje se v rozmezí 16-18. století.

O dalších přibližně 100m východně při parcelním čísle 11/2 ve výkopu došlo rovněž k nálezu keramického materiálu ze stejného období. Bohužel se ukázalo, že celý zásyp je druhotně kontaminován i materiálem soudobým.

                                                                              

© Syrakus 2017