ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Tismice 2016-2017

V letech 2016-2017 proběhla revitalizace kanalizační sítě v obci Tismice, Limuzy a Český Brod v okrese Kolín. Při  komunikace Tismice - Český Brod v její jižní části cca 200 m východně od obce Tismice byl v trase výkopu parc. č. 904/20 zachycen pravěký objekt. Jednalo se o část jámy s doprovodným nálezovým materiálem tvořeným úlomky keramiky a zvířecích kostí, zařaditelným do mladší doby bronzové - kultury štítarské.

Při kontrolním sběru v severních partiích plochy hradiště (při parc. č. 436, 442, 433) bylo nalezeno několik keramických úlomků s vlnkovitým motivem typickým pro raný středověk ze 7 - 8. století.

 Slovanská keramika

                                                                              

© Syrakus 2018