ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Nehvizdy 2017

V obci Nehvizdy probíhá již několik let intenzivní výstavba rodinných domů a nyní byly touto výstavbou dotčeny i pozemky na parcelních číslech  366/2, 326/287, 358/1. Při výkopech pro elektrické sítě v oblasti „Za tarasem“ bylo pomocí detektoru kovů nalezeno několik kovových předmětů, které pocházejí ze svrchní části ornice. Jedná se především o dvě drobné hliníkové mince z druhé poloviny 20. století, vojenský knoflík RU, část bronzového medailonu, část blíže neidentifikovatelné měděného předmětu, jednu minci RU - dvouhaléř bez identifikace letopočtu a konečně italské mince z roku 1867 „10 CENTESIMI“, což je v našich krajinách jistá rarita.

        Kovové nálezy

                                                                              

    © Syrakus 2018