ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Senomaty 2017

Na jaře 2017 byla naše organizace přizvána ke spolupráci na odhalení hrobu bylanské kultury v katastru obce Senomaty v okrese Rakovník. Předmětem naší návštěvy byl původně bylanský hrob (parc.č. 1241/74), v jehož mohyle byly použity mimo zde hojně vyskytujících se buližníků i dva kusy zkamenělého dřeva, tzv.  „araukarity“. Obecně se stáří těchto dřev na našem území pohybuje od mladších prvohor - karbonu (asi 300 miliónů let) do současnosti. Jedná se o kmeny stromů nahosemenných rostlin - kordaitů (Cordaites), což byly vysoké štíhlé stromy, které na rozdíl od dnešních jehličnanů měly dlouhé pentlicovité listy. Kmen a větve obsahovaly dřeňovitou dutinu. Vedle tohoto stromu lze na Rakovnicku nalézt psanórie (stromovitá kapradina) a další přesličkovité či plavuňovité rostliny. K nálezu lze poznamenat, že na těchto kusech nabyly pozorovány žádné pokusy o jejich zpracování a posloužily pouze jako „stavební“ materiál k vytvoření mohyly. 

 Bylanský hrob

                                                                              

© Syrakus 2018