ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Láz 2017-2018

V letech 2017 až 2018 probíhala výstavba kanalizační sítě v obci Láz. Při výkopech byla na rozhraní parcelních číslech 480/1, 466/1 a 486/9 nalezena kamenná chodba, široká cca 80 až 100cm s výškou v oblouku kolem 45cm, která mohla být vyšší z důvodu jejího částečného zanesení. Klenba byla vystavěna z opukových kvádrů s pojivem písčito-jílovité malty.  Chodba byla pravděpodobně součástí jednoho z odtokových Lázského rybníka dostavěného v roce 1822.

Kamenná klenba chodby

                                                                              

© Syrakus 2019