ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Hluboš  2018

Při rekonstrukci části elektrické sítě byly při parcelním čísle 1069 nalezeny ve výkopu novověké keramické úlomky. Výplň tvořila druhotně uložená zásypová vrstva doplněná o další novodobý materiál.

 Zásypový materiál ve výkopu

                                                                              

© Syrakus 2019