ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Mšeno zbrojnice SDH  2018              

Na začátku léta byla zahájena rekonstrukce zbrojnice SDH (parcelní číslo 177) ve městě Mšeno. Tento objekt, který původně sloužil, jako utrakvistický kostel sv. Jana se proslavil zejména díky osobě syna svého posledního faráře Abraháma Heřmana, který po prohrané bitvě na Bílé Hoře byl nucen odejít do exilu. Již zmíněná rekonstrukce se týkala především výměny povrchu podlahy, aby zde mohlo parkovat mnohatunové zásahové vozidlo SDH. Po odstranění původní podlahy bylo nalezeno celkem 11 objektů, což následně vyvolalo ZAV. Nejstarší z objektů pocházely z období raného středověku (zachovalé podloží) a byly doprovázeny poměrně bohatým nálezovým materiálem. Další z objektů pak byly zařazeny do vrcholného středověku až novověku.

Základ mensy v bývalém kostele sv. Jana

Za zmínku stojí dále nález druhotného pohřbu (pouze lebka) patrně rytíře, ke kterému by mohla být přiřazena jedna ze dvou náhrobních desek (jedna na zdi zbrojnice, druhá přesunuta do kostela sv. Martina na náměstí), které se doposud dochovaly. Takřka uprostřed kostela byl učiněn velmi významný nález kamenných základů oltářní mensy, jednoho z nejdůležitějších míst protestantských kostelů. Na několika místech cca v hloubce 1m bylo nalezeno pokračování protestantského hřbitova ve vyšších polohách doprovázeného nálezy zetleného dřeva pocházejícího patrně z rakví nebožtíků.

 

                                                                            

© Syrakus 2019