ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Mšeno 2018              

Po rekonstrukci zdejšího náměstí Míru, ulic Masarykova, Na Skaličkách a Boleslavská byla další etapou modernizace ulice Mělnická a část ulice Husova, parcelních číslech 3368/1, 3341/23, 3341/24 a 3341/22. Jedná se o důležitou příjezdovou komunikaci, která je součástí místní památkové zóny.

Při ZAV bylo zachyceno několik tzv.„předzákladů“ staveb a blíže nespecifikovaných jam (celkem 10), doprovázených nálezovým materiálem, především keramikou, zvířecími kostmi a kovovými předměty. Všechny nalezené předměty byly nalezeny v zásypovém kontextu a lze je zařadit do období novověku.

Linie objketu 4, ul. Mělnická

                                                                            

© Syrakus 2019