ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Luštěnice 2018              

Během podzimních měsíců proběhla obnova elektrických sítí v obci Jenišovice, její části Zelená. Jednalo se o okolí bývalé vojenské základny. V průběhu pozemních prací nebyly zaznamenány žádné archeologické situace a nálezy. Pouze při namátkovém sběru byla nalezena na parcelním čísle 503, čili sousedním poli, pazourková čepelka neznámé datace a kontextu.

Na základě několikaletého pozorování domnělého hradiště, proběhl jeho průzkum při obci Odolená voda. Jednalo se o terénní pozorování, geodetické zaměření, doplněné detektorovým a geofyzikálním průzkumem. Výsledkem tohoto snažení byl nález několika kovových předmětů pocházejících z 20. století. Jednalo se několik mincí (1962-1997), kovových úlomků a knoflíků. Bohužel ani výsledky geofyzikálního průzkumu nepřinesly očekávané výsledky, byl odhalen na povrchu neoprávněný zřetelný zásah, o jehož původu lze pouze spekulovat. Z výsledků je zřejmé, že pokud zde neproběhne regulérní archeologický výzkum, zůstane datace a význam domnělého hradiště bohužel pouze v rovině úvah. 

pazourková čepelka

                                                                            

© Syrakus 2019