ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Luštěnice 2018              

Během podzimních měsíců proběhla obnova elektrických sítí v obci Jenišovice, její části Zelená. Jednalo se o okolí bývalé vojenské základny. V průběhu pozemních prací nebyly zaznamenány žádné archeologické situace a nálezy. Pouze při namátkovém sběru byla nalezena na parcelním čísle 503, čili sousedním poli, pazourková čepelka neznámé datace a kontextu.

Pazourková čepelka

                                                                            

© Syrakus 2019