ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Klenovice 2019              

Na jaře roku 2019 (březen/duben) probíhala v obci částečná rekonstrukce elektrické sítě. Při parcelním čísle 1329/6, naproti místní kapličce, bylo v  zásypu jednoho z výkopů  nalezeny  keramické úlomky, s převažující neglazovanou středně stěnou šedočernou keramikou v počtu 21 kusů. Dále byly zachyceny 2 úlomky glazované keramiky a jeden úlomek neglazovaného kachle. Přestože nalezené artefakty nedosahovaly stáří první písemné zmínky o obci z roku 1490, přesto jsou nedílnou součástí její historie.

(Klenovice) Profil výkopu s pozivním nálezem keramiky.jpg

Profil výkopu s pozivním nálezem keramiky

                                                                            

© Syrakus 2020