ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Velká Chmelištná 2019              

Na začátku léta (červen) byla v obci započata modernizace elektrické sítě. Její historie sahá až do roku 1039, kdy došlo k jejímu údajnému založení. Bohužel trasa výkopů pro položení nových kabelů probíhala na návsi obce a minula její jihozápadní stranu u Čočkova rybníka, kde se patrně nacházejí zbytky opevněného hradiště s obranným příkopem. Přesto bylo na několika místech, konkrétně při parc.č. 126/1, zajištěno větší množství archeologického materiálu: úlomky porcelánu, kachlů, cihel a různobarevně glazované keramiky s rozmanitými vzory typickými pro českou vesnici z konce 16. až počátku 20. století.

(V.Chmelištná) Ukázka nalezených fragmentů keraliky.JPG

Nalezené fraagmenty keramiky

                                                                            

© Syrakus 2020