ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Obříství 2019              

Během letních měsíců (červenec/srpen) byla v obci realizována modernizace místní komunikace  II/101 v ulici Bedřicha Smetany. Obecně je tato lokalita velmi bohatá na archeologické nálezy, které zde byly nacházeny v průběhu celých desetiletí. 

Při hloubení odtokové rýhy (parcelní číslo 1598/1 a 863/5) široké cca 40cm a dlouhé několik desítek metrů došlo k odkrytí neporušeného sprašovitého podloží, kde po začištění povrchu bylo nalezeno celkem 9 sídlištních objektů. V povrchové vrstvě objektů 1, 4, 8 bylo nalezeno menší množství doprovodného nálezového materiálu ve formě keramických úlomků a úlomků zvířecích kostí. Získané nálezy lze přiřadit ke germánské kultuře z doby římské.

(Obříství) Objekt 6 ve výkopu.JPG

Objekt 6 ve výkopu

                                                                            

© Syrakus 2020