ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Zbečno 2020              

V průběhu letních měsíců roku 2020 byla naše organizace přizvána Muzeem T.G.M. v Rakovníku ke spolupráci na výzkumu v obci Zbečno. Během roku zde byla započata modernizace vodovodní a kanalizační sítě, při které bylo nalezeno rozsáhlé pohřebiště. Je zřejmé, že tento nález souvisí s dřevěným dvorcem či hrádkem datujícího se do 11. a 12. století, a to s intenzivním osídlením trvajícího do konce 13.století, které své výsadní postavení ztratilo vybudováním nedalekého královského hradu Křivoklát a jeho dvorce.

Během několika týdnů zde byly odkryty desítky koster obou pohlaví a různého stáří. Příkladem nám mohou být dva kostrové hroby pod číslem 58 a 59, které byly nalezeny ve výkopu v  přípojce k domu čp. 4. Jednalo se o dva jedince ve vzpřímené poloze s orientací severovýchod/ jihozápad, oba byly pochování ve stejném horizontu vrstev, nikoliv etážově jako celá řada ostatních nebožtíků v severní části náměstí u Hamouskova statku. Hrob 59 se nacházel v jižní části výkopu, pochován zde byl dětský jedinec, jehož skelet vykazoval značnou míru poškození, anomálií je absence lebky. Druhý dospělý (žena) nebožtík z hrobu 58 byl pochován severněji, a jeho ostatky byly rovněž poškozeny, avšak kompletní. Zajímavostí byl nález torza břidlicové náhrobní desky v profilu západní stěny výkopu. Deska zde byla druhotně použita v podkladové vrstvě pro vozovku. Tyto dvě archeologické situace byly doprovázeny nepatrným nálezovým materiálem v podobě keramických úlomků (cca 10ks) a záušnice (značné poškození) u objektu 58.

(Zbečno) Pohřeb dospělého jedince-hrob 58.JPG

Pohřeb dospělého jedince-hrob 58

                                                                            

© Syrakus 2021