ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Hřiměždice 2020/2021              

Koncem roku 2020 byla započata  rekonstrukce elektrických sítí v obci Hřiměždice (okres Příbram), která pokračovala i v průběhu roku 2021. V minulosti byly v okolí obce zaznamenány relativně hojné archeologické situace, zejména popelnicové pohřby datované do období knovízské kultury, ojediněle zde pak došlo k nálezům z 3. - 1. století.

Pozemní práce byly v našem případě vedeny středem obce při parcelních číslech 56/1, 968, 969/1, 104/1 v okolí kostela sv. Anny a místního zámečku.

Při archeologických dohledech byl zajištěn nálezový materiál v podobě pěti fragmentů keramických úlomků a dvou kamenných předmětů, kdy jeden patrně představuje závaží a druhý úlomek při velké představivosti může evokovat část „mlýnského kamene“. Jejich dataci lze zařadit na přelom středověku a novověku.

Výkop v obci Hříměždice..jpg

Výkop v obci Hřiměždice

                                                                            

© Syrakus 2022