ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Tetín 2021              

Počátkem roku 2021 byla také zahájena revitalizace elektrických rozvodů na území obce Tetín (okres Beroun), nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 46629/2-441. Pracemi byly dotčeny ulice Hradní, Na Parkáně, Strážní a východní část náměstí 9. května při parcelních číslech 1456/1 a 287/35.

Při jihovýchodním cípu této ulice u domů s popisným číslem 204, 215, 20, 73 došlo k odhalení velmi silné vrstvy propálené mazanice evokující pravděpodobně vypálenou část hrany hradiště nebo části torza zaniklého obydlí. V této ulici, a to zejména při stěně zahrady parcelního čísla 53 a 77 pak byly nalezeny fragmenty keramiky a zvířecích kostí. Jednalo se o kolekci 24 úlomků kostí spolu s 38 kusů úlomky keramiky zařaditelných do 10. až 11. století. V případě keramiky byly zastoupeny především její dna, okraje a těla včetně několika kusů zdobenými ornamentem žlábku, rýhy, vrypu a vlnovky. 

Část souboru keramiky z hradiště Tetín..JPG

Část souboru keramiky z hradiště Tetín

                                                                            

© Syrakus 2022