ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Budeč 2018                       

V létě roku 2018 proběhla v obci Budeč instalace tzv. „Včelích božích muk“ a památné lípy do oblasti jihozápadně od plochy hradiště, které bylo prohlášeno za národní kulturní památku. Jedná se o oblast zvanou „Na Týnici“, kde byla v minulosti objevena těla asi šedesáti jedinců z ozbrojeného střetnutí v průběhu desátého století. Na pomezí parcelních čísel 777 a 608 měly být vykopány dvě sondy o rozměrech cca 100x100cm kam měly být vloženy již zmíněné muka a lípa.

První sonda, do které byla nakonec vložena plastika „Včelích božích muk“ byla negativního zjištění. Při kopání druhé sondy, do níž měla být vsazena památná lípa, došlo k nálezu archeologické situace. V západním profilu stěny byly nalezeny nepatrné částí zetlelého dřeva a jednotlivé fragmenty prstních kůstek dolních končetin.

 

 Sonda II

                                                                              

© Syrakus 2019