ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Kralupy nad Vltavou 2018                       

Na konci letních měsíců byla dokončována oprava elektrické sítě v ulici Sládkova, která je tvořena převážně postaršími vilkami. Při parcelním čísle 88/1 ve výkopu pro kabeláž došlo k nálezu neznámého kruhového objektu o průměru cca 100cm a hloubce do 50cm.

Ten byl tvořen převážně hnědočernou písčitou hlínou s propáleným červeným jílem při dně. Bohužel při snaze o jeho ovzorkování nedošlo k žádnému nálezu doprovodného nálezového materiálu vhodného k určení jeho funkce nebo datace.

 Objekt v profilu

                                                                              

© Syrakus 2019