ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Nedrahovice 2018                       

V podzimních měsících byla realizována modernizace elektrické sítě v obci Nedrahovice. Ve výkopech při parcelním čísle 619/1 v východní části obce bylo nalezeno nezanedbatelné množství keramických úlomků, jejichž dataci lze zařadit do vrcholného středověku až novověku, čili do doby přestavby zdejšího zámku.

Můžeme tedy konstatovat, že námi nalezený materiál sloužil jako zásypný materiál při zpevňování hráze a stěn sousedícího rybníka a jeho původ lze spatřovat v troskách po požáru panského dvora a zámku. 

 Keramické úlomky

                                                                              

© Syrakus 2019