ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Sázená 2018                       

Rekonstrukce tohoto čtyřobloukového mostu při parcelním čísle 1298/5 započala v květnu a ukončena byla v září roku 2018. Tento barokní most vznikl v 18.století, a po roce 1840 byl rozšířen. Je zdoben sochami Jana Nepomuckého a Ukřižování. Překonává Červený potok, neboli Bakovský. Jedná se o čtyřobloukový most, kdy vlastní tok překračuje pouze jeden z oblouků, další severní překračuje odpad ze zdejšího mlýna a ostatní dva jsou suché, inundační.

Při rekonstrukci mostu nedošlo k žádnému archeologickému nálezu v jeho okolí, ale na přiložených snímcích je velice zajímavé vypozorovat jeho přerod z prvotního omšelého stavu do původní podoby, kterou si tato kulturní památka zaslouží.

                                                                              

© Syrakus 2019