ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Jenišovice 2017

V této malé obci v okrese Mělník, jejíž psaná historie pochází již z roku 1143, kdy byla obec uvedena jako majetek Strahovského kláštera v Praze.

V obci proběhla modernizace elektrické sítě, vedená ve výkopech do hloubky cca 1m, a to v letních měsících roku 2017. Jedna z tras výkopu pro elektrické kabely vedla na návsi obce při parcelním čísle 68 cca 32m jižně od kapličky postavené roku 1890 ke cti sv. Marie. Výkop porušil pouze novodobé zásypové vrstvy, které neobsahovaly doprovodný nálezový materiál, proto je jejich bližší datace nemožná. 

 Dokumentovaný profil

                                                                              

© Syrakus 2018