ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Zdice, okres Beroun 2017

Plocha zahrady v bezprostředním okolí kostela Narození Panny Marie byla v roce 2017 zasažena revitalizací elektrických sítí v obci. Výkop pro elektrické kabely byl veden od severní zdi lodě kostela až k severnímu cípu západní části hřbitovní zdi. Při výkopových pracích byl nalezen hromadný hrob druhotně pohřbených lidských ostatků, nacházející se při západní stěně u zdi sousedící bezprostředně s chodníkem podél vozovky. Jednalo se o části kosterních ostatků několika jedinců různého stáří i pohlaví, kteří byli patrně vykopáni při stavbě mladšího kostela nebo při úpravě jeho okolí a následně pohřbeny.

  

    Hromadný nález lidských ostatků

                                                                              

© Syrakus 2018