ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Dobříš 2016

V průběhu roku 2016 proběhlo v obci Dobříš několik akcí, které převážně souvisely s opravami kanalizačního řádu. V ulici Plk. B. Petroviče byla při parcelním čísle 2452/81 navíc ještě realizována výstavba kruhového objezdu.

Při této příležitosti došlo k odhalení průtokových prefabrikátů spolu s částí okolních terénních a stavebních situací. Postupně byla odhalena část klenby kamenného mostu, který byl součástí obchodní cesty Praha-Dobříš.

K samotnému mostu lze doplnit, že byl tvořen dvěma oblouky každý o šířce maximální šířce cca 2,5 m. Celková šířka mostu se tak mohla pohybovat okolo 8 m a celková výška od hladiny potoka tak mohla dosahovat kolem 3-4 m. Z mostu se zachovala pouze první řada kamenů tvořící klenbu v oblouku, ostatní zásahy jsou již druhotné.

Odhalená mostní konstrukce

Datace tohoto torza je velmi ztížena faktem, že nebyl nalezen žádný nálezový materiál, přesto jeho samotné stáří spadá patrně do 19. století, byť podobné konstrukční prvky a postupy byly použity před staletími.

                                                                              

© Syrakus 2017