ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Kňovice 2016

Tato obec na Příbramsku leží při silnici Sedlčany-Dobříš a v roce 2016 zde proběhlo její částečné zasíťování.

Jediným nálezem zde byl úlomek keramiky, pocházející z bezprostředního okolí původní dochované barokní sýpky, nacházející se na parcelním čísle 37/4, vzdálené cca 150m severně od zámku, a to v záhybu parcelních čísel 38/7 a 38/8. Jedná se o okraj šedé keramiky, datovaný patrně do období 16 až 17. století.  

Výkopy v obci

                                                                               

© Syrakus 2017