ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Mšeno 2011-2012

V letech 2011 až 2012 byla zahájena přestavba a úprava historického jádra města Mšena. Jednalo se zejména  o předláždění náměstí a přilehlých ulic.

Základy kamenné zvonice

Při následném záchranném archeologickém výzkumu byly odhaleny stavby z doby nejstaršího osídlení města datované do druhé poloviny 13. století, především takzvané polozemnice. Do 14. století pak byla datována kovářská dílna s pecí, doprovázena nálezem velkého množství výrobního odpadu (strusky). Velmi zajímavým nálezem je část zdiva barokní zvonice spolu s hřbitovní zdí, která po požáru roku 1867 již nebyla obnovena. Vzhledem k mnoha požárům, které postihly město, bylo nalezeno ve vyrovnávacích vrstvách (planýrkách) množství zásypového materiálu, obsahujícího nálezy keramiky, kostí, skla, kachlů, kovových předmětů a mincí, které mohou přispět k identifikaci stáří těchto vrstev.

Půdorys č.síť C1 I-kovářská pec-14.stol.

Poznatky z tohoto záchranného archeologického výzkumu jsou zpracovávány a budou jistě obohaceny při další etapě rekonstrukce města. Výzkum byl proveden Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. pod vedením PhDr. Petra Meduny Ph.D. ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník, společností Syrakus, o.s. a Jihočeskou univerzitou v Českách Budějovicích. 

Pokračování obj.3 pod dlažbou f-2.pol.13.století

[TZ 23. 9. 2011] Archeologický ústav AV ČR, Praha 2011 „Revitalizace historického jádra ve Mšeně"

© Syrakus 2012