ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Roztoky 2010

Na jaře roku 2010 se Syrakus o.s. podílel  na  závěrečné fázi záchranného archeologického výzkumu. Jednalo se o odvodňovací kanál podél komunikace v délce cca 150 m.

objekt č. 2040

Při skrývce v tomto úseku byly objeveny části pěti slovanských chat. Jednalo se o typická stavení z 6.-8.století našeho letopočtu, představitele raného středověku v České kotlině. V obdélníkových objektech s otopnou pecí byla nalezena keramika a části zvířecích kostí. Mimo nálezů keramiky pražského typu bylo rovněž nalezeno několik zlomků germánské kultury.

objekt č. 2042

Výzkum byl veden standardními metodami, včetně dokumentace a zaměření. Výsledky tohoto výzkumu, stejně jako záchranného archeologického výzkumu z let 2006-2009, budou zpracovány a prezentovány v závěrečné zprávě Archeologického ústavu AV ČR.

Vedoucím výzkumu byl PhDr. Martin Kuna, DSc., kterému touto cestou děkujeme za spolupráci a přizvání na realizaci výzkumu.

 

 objekt č. 2043

 © Syrakus 2011