ukázka z přednášky...

DRUIDI - Druidové

•Měli zřejmě velké znalosti z oblasti bylin a přírodních surovin vůbec, jelikož to byli léčitelé a patrně ovládali i umění hypnózy, neboť, jak tvrdí historické prameny, dokázali zapříčinit, že zraněný necítil bolest. Jistě ovládali i astronomii a astrologii, jelikož už tehdy sestavili horoskop (stromokruh), který velice dobře koresponduje s běžným systémem slunečních znamení.

•O učení a praktikách keltských druidů toho dnes mnoho nevíme, jelikož sami zakázali zapisování čehokoliv, co se týkalo rituálů a druidské nauky. Tyto záležitosti se předávaly pouze ústní formou. Všichni druidi se dokonce každoročně scházeli a vyměňovali si své poznatky. Jedním z míst kde se každoročně scházeli, bylo i město Carnut na území dnešní Francie.•Druidové uctívali rovněž stromy, zejména duby. Posvátné byly tzv. nemethony, neboli posvátné dubové háje, kam měli povolen vstup pouze tito kněží. Zde věštili a spojovali se s jiným světem. Byli to rovněž výjimeční politici, svým zásahem zamezili mnohým bratrovražedným válkám, které často mezi jednotlivými kmeny probíhaly.

•Keltští druidové nejsou jen náboženskými představiteli, ale jednalo se o váženou keltskou inteligenci. Některé římské prameny uvádí, že se na druida studovalo až 20 let.


DĚKUJEME GALERII CESTY KE SVĚTLU ZA MOŽNOST REALIZACE PŘEDNÁŠKY.