ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Odolená Voda 2014

Na základě několikaletého pozorování domnělého hradiště, proběhl jeho průzkum při obci Odolená voda. Jednalo se o terénní pozorování, geodetické zaměření, doplněné detektorovým a geofyzikálním průzkumem.

Výsledkem tohoto snažení byl nález několika kovových předmětů pocházejících z 20. století. Jednalo se několik mincí (1962-1997), kovových úlomků a knoflíků.

Bohužel ani výsledky geofyzikálního průzkumu nepřinesly očekávané výsledky, byl odhalen na povrchu zřetelný zásah o jehož původu lze pouze spekulovat.

Z výsledků je zřejmé, že pokud zde neproběhne regulérní archeologický výzkum, zůstane datace a význam domnělého hradiště pouze v rovině úvah. 

    

                              plán hradiště


© Syrakus 2015